سوالات کنکور 88 رشته علوم انسانی با کلید

برای دانلود از لینک های زیر استفاده کنید

دفترچه عمومی

دفترچه اختصاصی شماره یک

دفترچه اختصاصی شماره دو

پاسخنامه دفترچه سوالات عمومی

پاسخنامه دفترچه سوالات اختصاصی