آقای مجتبی حورایی یكی از مدرسان خوب كشور در زمینه موفقیت هستند.ایشون در یك كتاب مبحث تمركز فكر را بخوبی شكافته و راه حل های خوبی برای افزایش تمركز ارئه داده اند.

این كتاب را از اینجا دانلود كنید.

پسورد فایل: www.arianaebook.com